caribous انتقال هندوانه بارهندوانه مشکوک

caribous: انتقال هندوانه بارهندوانه مشکوک بهادرآباد پلیس جاساز مواد

گت بلاگز اخبار حوادث كار اضطراری و شلاق جهت ٤ جوان به اتهام رابطه نامشروع

پسر نوجوانی که متهم است به اتفاق دوستانش دختری را آزار داد‌ه ‌است، از سوی قضات به ١٨٠ ساعت کار اضطراری در اماکن عمومی محكوم شد و همدستانش به شلاق محکوم شدند.&nb

كار اضطراری و شلاق جهت ٤ جوان به اتهام رابطه نامشروع

عبارات مهم : شماره

پسر نوجوانی که متهم است به اتفاق دوستانش دختری را آزار داد ه هست، از سوی قضات به ١٨٠ ساعت کار اضطراری در اماکن عمومی محكوم شد و همدستانش به شلاق محکوم شدند.

به گزارش شرق، فروردین ماه سال گذشته دختری به مأموران پلیس مراجعه کرد و مدعی شد از سوی چهار پسر مورد تعرض قرار گرفته است.

این دختر در توضیح شکایت خود گفت: به ترمینال جنوب رفته بودم تا دوستم را که از سفر برگشته بود، سوار ماشین کنم و به منزل اش در شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران ببرم. منتظر دوستم بودم که پسر جوانی بی هوا سوار ماشینم شد. او از من خواست حرکت کنم و هنگامی که دید مقاومت می کنم، تهدیدم کرد؛ من هم مجبور شدم حرکت کنم. سه موتور پشت سر ما حرکت می کردند که از دوستان مرد جوان بودند. آنها من را به جایی خارج از شهر بردند و مورد تعرض قرار دادند و بعد هم تهدیدم کردند و گفتند اگر شکایت کنم دوباره کار خود را تکرار می کنند.

كار اضطراری و شلاق جهت ٤ جوان به اتهام رابطه نامشروع

پلیس در بازجویی از این دختر متوجه شد او شماره گوشی چند نفر از متهمان را دارد؛ بنابراین از او خواست با این پسرها قرار صوری بگذارد. هنگامی که چهار پسر جوان سر قرار حاضر شدند، مأموران آنها را بازداشت کردند.

چهار پسر جوان بعد از دستگیری تعرض به دختر را رد کردند و مدعی شدند او خودش به این رابطه تن داده است.

پسر نوجوانی که متهم است به اتفاق دوستانش دختری را آزار داد‌ه ‌است، از سوی قضات به ١٨٠ ساعت کار اضطراری در اماکن عمومی محكوم شد و همدستانش به شلاق محکوم شدند.&nb

یکی از آنها به نام آرش به مأموران گفت: ما در ترمینال جنوب بودیم که دختر جوان آمد و از فرشاد دوستم خواست برایش حشیش تهیه کند و گفت به خاطر این کار پول هم می دهد. فرشاد هم قبول کرد و حشیش را برایش خریداری کرد. چون تنها بود به ما گفت که با هم به جایی برویم و حشیش بکشیم و ما هم قبول کردیم. حدود ساعت چهار صبح بود که به خارج از شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران رفتیم. آتش روشن کردیم و حشیش کشیدیم و تا صبح خوش گذرانی کردیم. البته قبول دارم که با دختر جوان رابطه هم داشتیم. او خودش به این رابطه تن داد و ما اصلا او را مجبور نکردیم.

این گفته ها از سوی سه همدست دیگر او نیز مورد تأیید قرار داده شد و آنها گفتند هیچ اضطراری در کار نبوده است و دختر جوان خودش اصرار داشت دوباره آنها را ببیند. با تکمیل تحقیقات هیئت قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران جلسه پیگیری به این پرونده را تشکیل دادند. روز گذشته جلسه پیگیری به اتهام چهار متهم برگزار شد. شاکی یک بار دیگر ادعا کرد از سوی چهار پسر مورد تعرض قرار گرفته ولی آنها این اتهام را رد و گفته های خود در مرحله تحقیقات را تکرار کردند. آنها این بار ادعا کردند اصلا رابطه ای در کار نبوده است.

یکی از متهمان که پسری ١٧ساله بود، گفت: ما اصلا با این دختر رابطه ای نداشتیم و حداقل اینکه من ندیدم دوستانم با او رابطه داشته باشند و خودم هم کاری نکردم؛ ما فقط آتش روشن کردیم و حشیش کشیدیم و خوش گذرانی کردیم؛ بعد هم حدود ساعت شش صبح بود که به یک کله پزی رفتیم و صبحانه خوردیم و هرکسی به دنبال کار خودش رفت. اگر واقعا قرار بود که ما او را مورد آزار قرار دهیم، لزومی نداشت که شماره تماسمان را به او بدهیم. اگر ما چنین جرمی انجام داده بودیم، خودمان را از این دختر مخفی می کردیم ولی او شماره تماس همه ما را داشت و دوباره قرار گذاشت.

كار اضطراری و شلاق جهت ٤ جوان به اتهام رابطه نامشروع

این در حالی بود که دختر جوان همچنان اصرار داشت که از سوی چهار جوان مورد آزار قرار گرفته هست. او هنگامی که با ادعای چهار پسر جوان روبه رو شد که گفتند با دختر جوان هیچ رابطه ای نداشتند، گفت: آنها شماره تماسشان را به من دادند، چون قول دادم که شکایت نمی کنم و آنها باور کردند. متهمان دروغ می گویند، آنها من را مورد آزار قرار دادند.

سه متهم دیگر هم اعلام کردند رابطه ای با این دختر نداشته اند و آنچه او ادعا کرده، دروغ است.

پسر نوجوانی که متهم است به اتفاق دوستانش دختری را آزار داد‌ه ‌است، از سوی قضات به ١٨٠ ساعت کار اضطراری در اماکن عمومی محكوم شد و همدستانش به شلاق محکوم شدند.&nb

با آخر جلسه پیگیری هیئت قضات وارد شور شدند و با توجه به اینکه مدارک کافی براي تأیید ادعای دختر جوان وجود نداشت، چهار پسر جوان را در اتهام رابطه نامشروع مجرم شناختند. با توجه به اینکه سه نفر از متهمان بالای ١٨ سال بودند، از سوی قضات به ٩٩ ضربه شلاق محكوم شدند و یکی از آنها که زیر ١٨ سال بود با توجه به شرایط سنی اش به ١٨٠ روز کار اضطراری در اماکن عمومی محکوم شد.

واژه های کلیدی: شماره | رابطه نامشروع | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs