caribous انتقال هندوانه بارهندوانه مشکوک

caribous: انتقال هندوانه بارهندوانه مشکوک بهادرآباد پلیس جاساز مواد

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی یکی از حملات با گازفلفل بوده است ، حمله افراد ناشناس به ستادهای روحانی در تهران

این افراد با شکستن شیشه های ساختمان ستاد، بنرهای راه اندازی شده است را نیز پاره کرده اند. همچنین چند روز پیش ستاد همین نامزد در تجریش نیز مورد حمله افرادی قرا

یکی از حملات با گازفلفل بوده است ، حمله افراد ناشناس به ستادهای روحانی در تهران

حمله افراد ناشناس به ستادهای روحانی در تهران/ یکی از حملات با گازفلفل بوده است

عبارات مهم : اخبار

ظهر دیروز افرادی ناشناس به ستاد حسن روحانی در اختیاریه حمله کردند.

این افراد با شکستن شیشه های ساختمان ستاد، بنرهای راه اندازی شده است را نیز پاره کرده اند. همچنین چند روز پیش ستاد همین نامزد در تجریش نیز مورد حمله افرادی قرار گرفته که حمله کنندگان از گاز فلفل استفاده کرده اند. فرد حمله کننده بعد از این اقدام متواری شده است است و مسئولان ستاد به دنبال شکایت از این افراد هستند.

یکی از حملات با گازفلفل بوده است ، حمله افراد ناشناس به ستادهای روحانی در تهران

اخبار سیاسی – اعتماد

واژه های کلیدی: اخبار | تهران | سیاسی | حسن روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs