caribous انتقال هندوانه بارهندوانه مشکوک

caribous: انتقال هندوانه بارهندوانه مشکوک بهادرآباد پلیس جاساز مواد

گت بلاگز عکس خبری مراسم تشییع پیکر مجید نائینی

بازیکن پیشکسوت تیم پرسپولیس بعد از فوت مغزی با اهدای اعضای بدنش دار فانی را وداع گفت و صبحگاه امروز پیکرش با حضور ورزشکاران و بازیگران و صورت های معروف در قطعه

مراسم تشییع پیکر مجید نائینی

مراسم تشییع پیکر مجید نائینی

عبارات مهم : تصویر

بازیکن پیشکسوت تیم پرسپولیس بعد از فوت مغزی با اهدای اعضای بدنش دار فانی را وداع گفت و صبحگاه امروز پیکرش با حضور ورزشکاران و بازیگران و صورت های معروف در قطعه نام آوران بهشت زهرا آرام گرفت.

مراسم تشییع پیکر مجید نائینی

بازیکن پیشکسوت تیم پرسپولیس بعد از فوت مغزی با اهدای اعضای بدنش دار فانی را وداع گفت و صبحگاه امروز پیکرش با حضور ورزشکاران و بازیگران و صورت های معروف در قطعه

مراسم تشییع پیکر مجید نائینی

بازیکن پیشکسوت تیم پرسپولیس بعد از فوت مغزی با اهدای اعضای بدنش دار فانی را وداع گفت و صبحگاه امروز پیکرش با حضور ورزشکاران و بازیگران و صورت های معروف در قطعه

مراسم تشییع پیکر مجید نائینی

تصویر خبری – میزان

واژه های کلیدی: تصویر | بازیگران | ورزشکاران | مراسم تشییع | عکس خبری

مراسم تشییع پیکر مجید نائینی

مراسم تشییع پیکر مجید نائینی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs